Asianajopalveluita vuodesta 1999

Asianajotoimisto Karimeri Oy

Toimistomme on perustettu vuonna 1999 jatkamaan Lakiasiaintoimisto Karimeri Oy:n liiketoimintaa.
Vuonna 2018 yrityksemme ovat palvelleet asiakkaitamme menestyksekkäästi yhteensä yli 30 vuotta.
Toimitilamme sijaitsevat Espoon keskuksessa.

Palvelumalli

Asiakkaidemme saama lisäarvo perustuu henkilökuntamme poikkeuksellisen laajaan koulutukseen ja työkokemukseen, joissa yhdistyvät juridiikka ja liiketoimintaosaaminen. Tämä yhdistettynä pienen toimiston joustavaan ja henkilökohtaiseen palveluun vähentää asiakkaidemme käyttämien asiantuntijapalveluiden kokonaiskustannuksia. Yksinkertaistaen tarjoamme asiakkaillemme kokoamme merkittävästi laajemman ja asiantuntevamman kokonaispalvelun.

Painopisteet

Toimintamme painopisteet perustuvat monipuoliseen osaamiseemme. Tämänhetkiset painopisteemme ovat liikejuridiikassa, verotuksessa, rahoituksessa, kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöoikeudessa sekä perhe- ja jäämistöoikeudessa. Lähtökohtana toiminnallemme on, että henkilökuntamme osaaminen ja kokemus määrittävät painopisteemme.

Tavoitteet

Yrityksemme keskipitkän aikavälin tavoitteena on tuottaa asiakkaillemme nykyistä laajempia ja tehokkaampia palveluita ja tätä kautta lisätä arvostustamme ja tunnettuisuuttamme asiakkaiden keskuudessa. Tämän vuoksi vahvistamme juridista ammattitaitoamme jatkuvasti kouluttautumalla ja pyrimme kartuttamaan samalla kokemustamme juridiikan ulkopuolelta. Painopisteitämme vahvistamme ja lisäämme asiakkaidemme tarpeiden mukaan ja voimavaramme huomioiden.

Palvelumme

Yritykset & yhteisöt

Toimintamme painopisteiden lisäksi palvelemme asiakkaitamme kokonaisvaltaisesti kaikissa juridisissa asioissa. Palvelumallimme mukaisesti kartoitamme toimeksiannon laajuudesta riippuen asiakkaan toimintamallin ja räätälöimme juridiset ratkaisut sen tueksi ja edistämiseksi.

Palvelumme ja toimeksiantomme vaihtelevat laajuudeltaan yrityksen lakiasioiden ulkoistamisesta yksittäisiin konsultointeihin esimerkiksi sopimusasioissa tai yritysten kaupparekisteriasiakirjoissa. Tarjoamme myös oikeudellista neuvontapalvelua yrityksille ja yhdistyksille tai näiden työtekijöille sekä jäsenille.

Yksityishenkilöt

Yksityishenkilöiden oikeudelliset tarpeet liittyvät useimmiten lähes ainutkertaisiin tapahtumiin henkilön elämässä. Tällaisia tarpeita voivat olla esimerkiksi avioliitto tai -ero ja näihin liittyvät oikeudelliset seuraamukset, läheisen kuolema tai testamentin teko, asuntokauppaan tai muuhun kauppasopimukseen sekä työsuhteeseen liittyvä riita. Henkilökunnallamme on vankka osaaminen yksityishenkilöiden useimmiten tarvitsemista juridisista palveluista ja asiakkaamme voi luottaa tehokkaaseen ja henkilökohtaiseen palveluun.

Palvelumallimme mukaisesti keskitymme erityisesti selkeään kommunikaatioon ja yhteydenpitoon, jotta asiakkaamme voi jättää asiaansa liittyvät huolet täysin hoidettavaksemme.

Henkilökunta

Pekka Karimeri

asianajaja, varatuomari, MTK, LKV, ins.
gsm 0400 457 741

Pekka Karimeren koulutukseen kuuluvat oikeustieteellisen lisäksi insinöörin, kiinteistönvälityksen ja kauppatieteen tutkinnot. Auskultoinnin Pekka on suorittanut Helsingin raastuvanoikeudessa vuonna 1994 ja asianajotutkinnon vuonna 1996.

Pekka on uransa aikana toiminut mm. teollisuudessa tuotepäällikkönä ja aluejohtajana ja usean yrityksen toimitusjohtajana. Hänellä on pitkäaikainen kokemus asunto-osakeyhtiöiden isännöinnistä sekä yritysten hallitustyöstä.

Pekan erityisosaamista ovat erityisesti kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöoikeus, liikejuridiikka sekä perhe- ja jäämistöoikeus.

Tiina Kuikka

toimistonhoitaja, asianajosihteeri
gsm 040 56 26 065

Tiina Kuikan työtehtäviin kuuluu toimiston hoidon ja ylläpidon lisäksi asiakaspalvelu ja toimiston lakimiesten avustaminen erityisesti kuolinpesien hoitamisessa sekä perintätoimeksiannoissa.

Yhteystiedot

Vaihde: 09 - 44 16 44
Fax: 09 - 477 27 37
Suorat mobiilinumerot työntekijöittäin, paina tästä.

Käynti- ja postiosoite:
Kamreerintie 8 A, 02770 Espoo

Sähköpostiosoitteet muotoa:
etunimi.sukunimi(at)karimeri.fi

© 2021 Asianajotoimisto Karimeri Oy | vaihde 09 - 44 16 44 | fax 09 - 477 27 37 | Kamreerintie 8 A, 02770 Helsinki | toimisto(at)karimeri.fi